Přípravujeme pro naše děti - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy

 V roce 2016/2017 budou společné akce zaměřeny na rozvíjení estetického cítění, vnímání a vyjadřování, na rozvoj představivosti, fantazie, prosociálního chování, interaktivních a komunikativních dovedností, hrubé a jemné motoriky, na environmentální a dopravní výchovu a prevenci sociálně patologických jevů v MŠ.

   Aktivity s rodiči                                                                                
 
Září
·         informativní schůzka pro rodiče (seznámení s obsahem ŠVP, plán přerušení provozu MŠ, informace o plánovaných akcích a aktivitách,…)
·         Akce „Klauni z Balónkova jedou za kamarády“, kterou jsme pro Vás na uvítanou v novém školním roce připravili ve spolupráci se sdružením ADAM a Klauny z Balónkova.

Říjen 
·         Brigády – hrabání školní zahrady
·         ukázky pleoptických cvičení s možností vyzkoušet si zrakové vady pomocí simulačních brýlí (vhodné pro rodiče dětí se zrakovou vadou)

Listopad
·          „Podzimní tvoření“ – výroba lampionů a průvod, uspávání zahrady
·         focení dětí 16. 11.  v 8.00 hod (zimní tématika)

Prosinec 
·          „Vánoční besídka“ (společné posezení u stromečku, připomenutí vánočních tradic, zpěv koled…)

Leden
·         beseda o předškolácích „Co by mělo dítě zvládat než půjde do školy“ (problematika školní připravenosti a školní zralosti) pouze pro rodiče

Únor 
·      lyžařský výcvik (účast rodičů na závěrečném dni lyžování, fandění při soutěžích,..)
 
Březen
·          Velikonoční odpoledne – zdobení kraslic tradičními i netradičními  technikami

Duben
·          „Den pro mého tátu“ – sportovně zaměřené odpoledne pro děti a tatínky

Květen 
·      vystoupení pro maminky (zpěv, tanec, umělecký přednes)
 
Červen
·         „Rozloučení se školáky“
·         „ Sportovní odpoledne“ – oslava dne dětí
 
Během školního roku proběhnou 4x rodičovské skupiny (pro rodiče dětí s autismem) možnost získat rady a pomoc specialisty – Mgr. Přemysl Mikoláš
 


   Aktivity bez rodičů                                                                               

Září - listopad
o   společné pohybové a hudební aktivity dětí všech tříd
o   divadelní představení v MŠ

Prosinec
o   „Mikulášská nadílka“, spolupráce se ZŠ Těrlicko
o   „Vánoční nadílka s panem primátorem“ a dalšími představiteli města

Leden
o   Návštěvy solné jeskyně – 2 krát měsíčně v zimním období cca 10 návštěv
o   návštěva divadla 13. 1. 2017 KDPB Havířov
o   návštěva ZŠ Mládežnická - seznámení předškolních dětí s prostory a povinnostmi v ZŠ

Únor
o   Návštěvy solné jeskyně – 2 krát měsíčně v zimním období cca 10 návštěv
o   „Karneval“ (tanec, soutěžení, zábava)

Březen
o   návštěva divadla 6. 3. 2017 KDPB Havířov
o   „Krůčky k bezpečí“ – prevence patologických jevů – beseda s policisty
o   divadelní představení v MŠ

Duben
o   Plavecký výcvik (dle zájmu rodičů)
o   „pomlázka“ (připomenutí tradic velikonočních svátků)
         
Květen
o   Plavecký výcvik (dle zájmu rodičů, dětí musí být vyšší než 1 m)
o   návštěva divadla 30. 5. 2017 KDPB Havířov
o   „Setkání s hasiči“ – ukázka práce HZS na školní zahradě

Červen
o   Poník v MŠ
o   Canystherapie, obrana, agility
o   Školní výlet

Dále pružně reagujeme na aktuální dění kolem nás, na náměty dětí.  V průběhu školního roku mohou proběhnout i další neplánované projekty a aktivity všech dětí společně nebo v rámci jednotlivých tříd. 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky