Inventarizace - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Inventarizace
         
Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek, závazků, účtu pořizování dlouhodobého majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů, vyhledávání a kontrola ve smlouvách, účetních a daňových dokladech. Vedení pokladní agendy, účetních a daňových dokladů.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování
Kontrola evidence pohledávek a závazků.

Kategorie subjektů údajů
  • zaměstnanci
  • klienti / zákazníci
  • jiné osoby: dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři

Kategorie osobních údajů
  • titul
  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • číslo bankovního účtu

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena na 5 - 10 let v souladu se zákonem o účetnictví. 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky