Školní jídelna

1.září 2021  |   Jídelna  |   Marie Lorenzová  |   1232x  |  

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, kterým se konkretizují zákonné normy v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením ES č. 178/2002, systém kritických bodů (HACCP), nařízením ES č. 852/2004, o hygieně potravin, bezpečnostních předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Dodržování zásad ohledně stravování dětí ve školní jídelně

Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte vždy den dopředu do 13 hodin./telefonicky,osobně/. V případě, že se tak nestane, bude rodičům nadále účtován poplatek za stravu na další den. Rodiče mají právo v den, kdy jejich dítě do MŠ nenastoupilo a bylo přihlášeno na stravu, vzít si oběd dítěte do jídlonosiče / nejpozději do 12.00 hod./. Nástup dítěte do MŠ po jeho nepřítomnosti nahlásí rodiče rovněž den dopředu, aby bylo dítě přihlášeno na stravu. Pokud si rodiče celodenních dětí vyzvednou dítě po obědě, nemohou z hygienických důvodů dostat zabalenou odpolední svačinku,ale mají možnost si ji odebrat v době vydávání svačin od 14.15-14.45 hod. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné v předem stanoveném dni v běžném měsíci v účtárně prvním poschodí. Z bezpečnostních důvodů je nutno zaplatit pouze v tomto vyhrazeném dni, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodič je povinen si včas zjistit termín k úhradě stravného a tento bezpodmínečně dodržet.!! Tyto zásady jsou rovněž uvedeny ve vnitřním řádu školy.

Zvýšení ceny stravného od 1.1.2022

Přesnídávka   Kč      11,--
Oběd               Kč    20,--
Svačina           Kč       11,--

POLODENNÍ STRAVA  Kč 31,--
CELODENNÍ STRAVA   Kč 42,--

Seznam alergenů v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.

Z tohoto důvodu i naše mateřská škola začíná od 18.11.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů naleznete na jídelníčku na nástěnce školní jídelny ve vestibulu školy,ale i na našich webových stránkách.

Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a uvedeny za pokrmem v jídelním lístku. Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.

Grafika - květina
Aktuality
14.5.2024
Zápis do MŠ PARAPLÍČKO

3.4.2024
Den autismu - poděkování za účast

Vážení rodiče a přátelé školy, děkujeme, že jste podpořili Den autismu 2024. Prosíme o vyplnění dotazníku.

Odkaz na evaluační dotazník je k dispozici ZDEhttps://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qT02pkuUrkqr-DR45SmtL_wZWDNrPClOjR-780FfzVBUMDI3RjFRMktIRklSV1JQSFQxOEhLS1E0OC4u


Přehrát  |   2.4.2024
Den autismu

Podpořte dobrou věc a zvolte modrý autfit. Rovněž se těšíme na Vaší účast.

den autismu 2024.pdf
(pdf, 2314kb)
2.2.2024
Plavání 2024

Od dubna začíná plavecký kurz. Zájem nahlaste učitelkám ve třídě.

2.1.2024
Provoz MŠ

Od 2. 1. 2024 opět MŠ v provozu. 

15.12.2023
Fotografie

Dnes  přišli vánoční fotografie dětí. Cena 400+100. Vyzvedněte do středy!!! děkujeme

14.12.2023
Vánoční akce na školní zahradě

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zvýšenému počtu nemocných dětí rušíme společné odpoledne 19.12.2023.

Plánované aktivity s připomenutím vánočních tradic budou probíhat v průběhu týdne 18.-22.12. v jednotlivých třídách. Zážitky Vám zprostředkujeme formou videí a fotografií na facebooku a webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

25.10.2023
festival dětské psychologie

možnost přihlášení na Velkou konference pro všechny rodiče!


 https://www.detskapsychologie.cz/

4.9.2023
Den otevřených dveří krajský úřad Ostrava
28.8.2023
Informativní schůzka pro rodiče

Dne 6. 9. 2023 se v 15.00 hod koná informativní schůzka pro rodiče.

Na této schůzce se dozvíte podrobnosti a informace k:

     Organizace školního roku

Školné, stravné

Informace školní jídelny

Aktivity školy

Individuální péče

Nadstandartní aktivity

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

Mozartova 1092/2,
736 01  Havířov
IČ: 60337389
596 411 017
739 343 407
reditelka@paraplicko-havirov.cz
j5yfd6e

Zobrazit kontakty a mapu

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.