Školní jídelna

1.září 2021  |   Jídelna  |   Marie Lorenzová  |   674x  |  

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, kterým se konkretizují zákonné normy v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením ES č. 178/2002, systém kritických bodů (HACCP), nařízením ES č. 852/2004, o hygieně potravin, bezpečnostních předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Dodržování zásad ohledně stravování dětí ve školní jídelně

Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte vždy den dopředu do 13 hodin./telefonicky,osobně/. V případě, že se tak nestane, bude rodičům nadále účtován poplatek za stravu na další den. Rodiče mají právo v den, kdy jejich dítě do MŠ nenastoupilo a bylo přihlášeno na stravu, vzít si oběd dítěte do jídlonosiče / nejpozději do 12.00 hod./. Nástup dítěte do MŠ po jeho nepřítomnosti nahlásí rodiče rovněž den dopředu, aby bylo dítě přihlášeno na stravu. Pokud si rodiče celodenních dětí vyzvednou dítě po obědě, nemohou z hygienických důvodů dostat zabalenou odpolední svačinku,ale mají možnost si ji odebrat v době vydávání svačin od 14.15-14.45 hod. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné v předem stanoveném dni v běžném měsíci v účtárně prvním poschodí. Z bezpečnostních důvodů je nutno zaplatit pouze v tomto vyhrazeném dni, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodič je povinen si včas zjistit termín k úhradě stravného a tento bezpodmínečně dodržet.!! Tyto zásady jsou rovněž uvedeny ve vnitřním řádu školy.

Zvýšení ceny stravného od 1.1.2022

Přesnídávka   Kč      11,--
Oběd               Kč    20,--
Svačina           Kč       11,--

POLODENNÍ STRAVA  Kč 31,--
CELODENNÍ STRAVA   Kč 42,--

Seznam alergenů v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.

Z tohoto důvodu i naše mateřská škola začíná od 18.11.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů naleznete na jídelníčku na nástěnce školní jídelny ve vestibulu školy,ale i na našich webových stránkách.

Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a uvedeny za pokrmem v jídelním lístku. Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.

Grafika - květina
Aktuality
4.9.2023
Den otevřených dveří krajský úřad Ostrava
28.8.2023
Informativní schůzka pro rodiče

Dne 6. 9. 2023 se v 15.00 hod koná informativní schůzka pro rodiče.

Na této schůzce se dozvíte podrobnosti a informace k:

     Organizace školního roku

Školné, stravné

Informace školní jídelny

Aktivity školy

Individuální péče

Nadstandartní aktivity

9.6.2023
Jídelníček 24. týden
Přehrát  |   6.6.2023
Barevné odpoledne

Zítřejší odpoledne (7.6.2023 ) pro děti proběhne v případě nepříznivého počasí v budově školy. Těšíme se na Vás.

3.4.2023
PROJEKT OP JAK 2023-2024

MŠ  se aktivně zapojila do výzvy MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) a získala na realizaci projektu "JAK podpora inovativního vzdělávání v MŠ" finanční prostředky, z nichž hradí zajímavé projektové dny, terapie, tandemovou výuku, výlety dětí atd.

23.3.2023
ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

seminář pro rodiče o náhradní a doplňkové komunikaci s dětmi od 14:00 do 16:00 hod. v budově MŠ 

6.3.2023
Zápis do MŠ PARAPLÍČKO

10.  – 11.5. 2023 v době od 8.00 do 13. 00 hod. 

1.2.2023
spálová angína - nový případ

Inkubační doba spálové angíny je 1 až 5 dní. Projeví se typickými příznaky angíny. Patří mezi ně velká bolest v krku, potíže s polykáním a příjmem potravy, chrapot, zduřelé a bolestivé mízní uzliny pod dolní čelistí, nateklé povleklé mandle s čepy, horečka nebo zimnice, celková slabost, bolest hlavy. (vyrážka, malinový jazyk). Spálová angína se přenáší kapénkami vzduchem nebo při sdílení předmětů denní potřeby (hračky, nádobí).Nemocné dítě musí být z kolektivu okamžitě vyřazeno, počítejte přibližně se 2 týdny léčby

Přehrát  |   31.1.2023
Plavání 2023

PLAVÁNÍ

Od 30. března 2023 začíná plavecký výcvik.

Plavání bude pravidelně ve čtvrtky v době 10.40 – 11.25. hod.

Děti vybavte: plavkami, osuškou, plavecké brýle nejsou podmínkou, koupací čepice – děvčata s dlouhými vlasy, ostatní nemusí.

Celkem výuka 10 lekcí -  750,- Kč - uhraďte p. učitelce ve své třídě v průběhu kurzu. (budete vyzváni ke konci května)

V případě absence dítěte delší než 4 lekce možno na základě lékařského potvrzení žádat vrácení peněz.

Na plavecký výcvik přispívají některé zdravotní pojišťovny (informujte se sami). Potvrzení o platbě a o účasti dítěte Vám vystavíme po ukončení výcviku.

2.11.2022
Saunování

Od listopadu začínáme se saunováním v MŠ. Rodiče, informujte se u p. učitelek.

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

Mozartova 1092/2,
736 01  Havířov
IČ: 60337389
596 411 017
739 343 407
reditelka@paraplicko-havirov.cz
j5yfd6e

Zobrazit kontakty a mapu

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.