Školní jídelna

1.září 2021  |   Jídelna  |   Marie Lorenzová  |   309x  |  

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, kterým se konkretizují zákonné normy v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením ES č. 178/2002, systém kritických bodů (HACCP), nařízením ES č. 852/2004, o hygieně potravin, bezpečnostních předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Dodržování zásad ohledně stravování dětí ve školní jídelně

Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte vždy den dopředu do 13 hodin./telefonicky,osobně/. V případě, že se tak nestane, bude rodičům nadále účtován poplatek za stravu na další den. Rodiče mají právo v den, kdy jejich dítě do MŠ nenastoupilo a bylo přihlášeno na stravu, vzít si oběd dítěte do jídlonosiče / nejpozději do 12.00 hod./. Nástup dítěte do MŠ po jeho nepřítomnosti nahlásí rodiče rovněž den dopředu, aby bylo dítě přihlášeno na stravu. Pokud si rodiče celodenních dětí vyzvednou dítě po obědě, nemohou z hygienických důvodů dostat zabalenou odpolední svačinku,ale mají možnost si ji odebrat v době vydávání svačin od 14.15-14.45 hod. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné v předem stanoveném dni v běžném měsíci v účtárně prvním poschodí. Z bezpečnostních důvodů je nutno zaplatit pouze v tomto vyhrazeném dni, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodič je povinen si včas zjistit termín k úhradě stravného a tento bezpodmínečně dodržet.!! Tyto zásady jsou rovněž uvedeny ve vnitřním řádu školy.

Zvýšení ceny stravného od 1.1.2022

Přesnídávka   Kč      11,--
Oběd               Kč    20,--
Svačina           Kč       11,--

POLODENNÍ STRAVA  Kč 31,--
CELODENNÍ STRAVA   Kč 42,--

Seznam alergenů v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.

Z tohoto důvodu i naše mateřská škola začíná od 18.11.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů naleznete na jídelníčku na nástěnce školní jídelny ve vestibulu školy,ale i na našich webových stránkách.

Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a uvedeny za pokrmem v jídelním lístku. Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.

Grafika - květina
Aktuality
2.11.2022
Saunování

Od listopadu začínáme se saunováním v MŠ. Rodiče, informujte se u p. učitelek.

14.7.2022
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Od 14.7.  od 29.7. je provoz MŠ omezen na jednu třídu. probíhají prázdninové činnosti. Většinu času se snažíme trávit čas s dětmi venku.

Od 1.8.-31.8. je MŠ uzavřena.

Hezké prázdniny všem dětem i rodičům.

Přehrát  |   22.4.2022
ZÁPIS DO MŠ

9.  a 10. května  2022 bude probíhat zápis do MŠ. Formuláře jsou k dispozici v sekci dokumenty. Stávající klienti MŠ budou mít vše připraveno, vyplňovat a tisknout nemusí.

Přehrát  |   31.3.2022
Zapojení do projektu EU

V roce 2022 se škola zapojila do projektu "Národní plán obnovy pro školy"

Přehrát  |   1.9.2021
Nové aktivity pro naše děti

V sekci PROJEKTY jsme pro Vás připravili přehled některých nových projektů naší školky.

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

Mozartova 1092/2,
736 01  Havířov
IČ: 60337389
596 411 017
739 343 407
reditelka@paraplicko-havirov.cz
j5yfd6e

Zobrazit kontakty a mapu

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj
Webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.