Canisterapie

Poslechnout úvodník  |   5.září 2021  |   Terapie  |   Mgr. Šárka Chobotová  |   394x  |  

Canisterapie – podpora vývoje dítěte prostřednictvím psa. Pes se během terapii stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky a péče, ale také prostředníkem při motivaci k jiné, méně oblíbené činnosti. Tato terapie je oblíbená při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Pes podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.

Poslechnout text

Canisterapie přispívá k rozvoji

  • hrubé a jemné motoriky
  • verbální i neverbální komunikace
  • citové složky jedince
  • orientace v prostoru
  • nácviku koncentrace
  • sociálního cítění, poznávání

Mezi základní canisterapeutické metody patří

Aktivity se psem jsou využívány při skupinové práci s dětmi. Zahrnují především činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace a sociálního chování. Motivací k činnostem můžou být např. různé opičí dráhy, aportování, přetahování se lanem, podlézání psa, připínání vodítka k obojku, česání, kartáčování, mazlení se psem, krmení, pomoc při péči o psa. Komunikace se rozvíjí a procvičuje např. voláním na psa, jednoduchými příkazy. Sociální aspekt se projevuje při činnosti ve skupině. Děti mají možnost sledovat chování psa a jeho majitele, prosazují se, ale také respektují ostatní děti ve skupině, učí se toleranci a trpělivosti.

Polohování je metoda, při které dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi dítětem a psem. Základem této metody je, aby se dítě psa nebálo a důvěřovalo mu. Jedná se spíše o individuální činnost s dítětem. Cílem této metody je zklidnění dítěte, uvolnění, celková relaxace. Během polohování se dítě zklidní, dochází k prohřátí končetin, k uvolnění napětí, spasmů, k prohloubení dýchání při sladění s dechem psa. Polohování slouží jako přirozená masáž dětského těla a významně stimuluje dítě k následné reakci.

U dětí dochází k odbourávání obav, k přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi také ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi dítětem a psem. Canisterapii začleňujeme 1 krát měsíčně v dopoledních hodinách od listopadu 2017. Financování aktivit je zabezpečeno v rámci projektu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“.

Příspěvek na tento projekt poskytl škole zřizovatel Moravskoslezský kraj. Rodiče přispívají částečně.

Grafika - květina
Aktuality
4.9.2023
Den otevřených dveří krajský úřad Ostrava
28.8.2023
Informativní schůzka pro rodiče

Dne 6. 9. 2023 se v 15.00 hod koná informativní schůzka pro rodiče.

Na této schůzce se dozvíte podrobnosti a informace k:

     Organizace školního roku

Školné, stravné

Informace školní jídelny

Aktivity školy

Individuální péče

Nadstandartní aktivity

9.6.2023
Jídelníček 24. týden
Přehrát  |   6.6.2023
Barevné odpoledne

Zítřejší odpoledne (7.6.2023 ) pro děti proběhne v případě nepříznivého počasí v budově školy. Těšíme se na Vás.

3.4.2023
PROJEKT OP JAK 2023-2024

MŠ  se aktivně zapojila do výzvy MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) a získala na realizaci projektu "JAK podpora inovativního vzdělávání v MŠ" finanční prostředky, z nichž hradí zajímavé projektové dny, terapie, tandemovou výuku, výlety dětí atd.

23.3.2023
ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

seminář pro rodiče o náhradní a doplňkové komunikaci s dětmi od 14:00 do 16:00 hod. v budově MŠ 

6.3.2023
Zápis do MŠ PARAPLÍČKO

10.  – 11.5. 2023 v době od 8.00 do 13. 00 hod. 

1.2.2023
spálová angína - nový případ

Inkubační doba spálové angíny je 1 až 5 dní. Projeví se typickými příznaky angíny. Patří mezi ně velká bolest v krku, potíže s polykáním a příjmem potravy, chrapot, zduřelé a bolestivé mízní uzliny pod dolní čelistí, nateklé povleklé mandle s čepy, horečka nebo zimnice, celková slabost, bolest hlavy. (vyrážka, malinový jazyk). Spálová angína se přenáší kapénkami vzduchem nebo při sdílení předmětů denní potřeby (hračky, nádobí).Nemocné dítě musí být z kolektivu okamžitě vyřazeno, počítejte přibližně se 2 týdny léčby

Přehrát  |   31.1.2023
Plavání 2023

PLAVÁNÍ

Od 30. března 2023 začíná plavecký výcvik.

Plavání bude pravidelně ve čtvrtky v době 10.40 – 11.25. hod.

Děti vybavte: plavkami, osuškou, plavecké brýle nejsou podmínkou, koupací čepice – děvčata s dlouhými vlasy, ostatní nemusí.

Celkem výuka 10 lekcí -  750,- Kč - uhraďte p. učitelce ve své třídě v průběhu kurzu. (budete vyzváni ke konci května)

V případě absence dítěte delší než 4 lekce možno na základě lékařského potvrzení žádat vrácení peněz.

Na plavecký výcvik přispívají některé zdravotní pojišťovny (informujte se sami). Potvrzení o platbě a o účasti dítěte Vám vystavíme po ukončení výcviku.

2.11.2022
Saunování

Od listopadu začínáme se saunováním v MŠ. Rodiče, informujte se u p. učitelek.

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

Mozartova 1092/2,
736 01  Havířov
IČ: 60337389
596 411 017
739 343 407
reditelka@paraplicko-havirov.cz
j5yfd6e

Zobrazit kontakty a mapu

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.