Canisterapie - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Terapie
Canisterapie
Hippoterapie
Masáže
Snoezelen
Saunování
          Návrat na hlavní stránku

Canisterapie                                                         

 
Canisterapie – podpora vývoje dítěte prostřednictvím psa. Pes se během terapii stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky a péče, ale také prostředníkem při motivaci k jiné, méně oblíbené činnosti. Tato terapie je oblíbená při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Pes podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.

 

Canisterapie přispívá k rozvoji

  • hrubé a jemné motoriky
  • verbální i neverbální komunikace
  • citové složky jedince
  • orientace v prostoru
  • nácviku koncentrace
  • sociálního cítění, poznávání


Mezi základní canisterapeutické metody patří

Aktivity se psem jsou využívány při skupinové práci s dětmi. Zahrnují především činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace a sociálního chování. Motivací k činnostem můžou být např. různé opičí dráhy, aportování, přetahování se lanem, podlézání psa, připínání vodítka k obojku, česání, kartáčování, mazlení se psem, krmení, pomoc při péči o psa. Komunikace se rozvíjí a procvičuje např. voláním na psa, jednoduchými příkazy. Sociální aspekt se projevuje při činnosti ve skupině. Děti mají možnost sledovat chování psa a jeho majitele, prosazují se, ale také respektují ostatní děti ve skupině, učí se toleranci a trpělivosti.

 
Polohování je metoda, při které dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi dítětem a psem. Základem této metody je, aby se dítě psa nebálo a důvěřovalo mu. Jedná se spíše o individuální činnost s dítětem. Cílem této metody je zklidnění dítěte, uvolnění, celková relaxace. Během polohování se dítě zklidní, dochází k prohřátí končetin, k uvolnění napětí, spasmů, k prohloubení dýchání při sladění s dechem psa. Polohování slouží jako přirozená masáž dětského těla a významně stimuluje dítě k následné reakci.

 
U dětí dochází k odbourávání obav, k přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi také ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi dítětem a psem. Canisterapii začleňujeme 1 krát měsíčně v dopoledních hodinách od listopadu 2017. Financování aktivit je zabezpečeno v rámci projektu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“.
 
Příspěvek na tento projekt poskytl škole zřizovatel Moravskoslezský kraj. Rodiče přispívají částečně.  
 
 
 
 
 
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky