Snoezelen - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Terapie
Canisterapie
Hippoterapie
Masáže
Snoezelen
Saunování
          Návrat na hlavní stránku

Snoezelen                                                            

 
Koncept Snoezelen je jednou z  velmi inovativních metod. Cílem je vytvořit takové prostředí, ve kterém by se děti cítili dobře a jinak, a tím dosáhnout takových efektů, kterých není možné dosáhnout v běžné neupravené školní třídě. Jeho podstatou je přizpůsobit se individuálním požadavkům dětí v úžasném a radostném světě plném kouzel, potěšení, překvapení a neskutečných možností. Ve Snoezelenu využíváme rozmanitých pomůcek, s jejichž pomocí zlepšujeme efektivitu místnosti, zvyšujeme rozvoj psychomotorických dovedností, jemné i hrubé motoriky, percepce i kognitivní složky osobnosti. Společné empatické sdílení spontánních zážitků při aktivitách ve Snoezelenu vede ke zkvalitnění komunikace a rozvoji sociálního cítění, vztahů a socializace.  

 
V našem Snoezeleu využíváme speciální technické pomůcky k multismyslové stimulaci:

 • bublinkový válec, optická vlákna
 • projektor s olejovými nebo tematickými kotoučky
 • aroma lampy
 • UV osvětlení, světelné hračky
 • speciální pohodlný měkký nábytek a další - tyto pomůcky vytvářejí požadovaný efekt - pocit příjemného a útulného prostředí.

 
Principy a možnosti Snoezelenu lze vyjádřit takto:

 • Vytváří pohodu a má relaxační účinky.
 • Zklidňuje lidi, ale také je aktivuje.
 • Probouzí zájem lidí, vede a usměrňuje podněty z prostředí.
 • Probouzí vzpomínky, organizuje osobnost.
 • Pomáhá odstranit úzkost a strach a nabízí bezpečné prostředí. • Poskytuje člověku s postižením i bez postižení nezbytný prostor a čas.
 • Ponechává na člověku výběr konkrétních činností, které jej těší a naplňují.
 • Poskytuje člověku možnosti, kterých jinak (a jinde) nemůže dosáhnout, ani je využít

 
Snoezelen-MSE:

 • slouží ke stimulaci smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, výukovým účelům nebo "jen" k relaxaci, uklidnění.
 • je vhodný pro osoby s tělesným či mentálním postižením, s vývojovými poruchami, autistické, s demencí, s poruchami učení a chování a jinými psychickými problémy. Dále se používá při rehabilitacích a rekonvalescenci lidí po úrazech (poškození tělesné i smyslové), ale i pro populaci zdravou, kde Snoezelen slouží jako prostředek k načerpání nových sil nebo u dětí k dalšímu rozvoji duševních i tělesných schopností.
 • pro řadu smyslových poškození jsou nepostradatelné z hlediska medicínského pro účely diagnostické, terapeutické a výukové, ale i pro "pouhou" relaxaci a uklidnění 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky