Pojistné události a úrazy - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Pojistné události a úrazy
         
Jedná se o evidenci úrazů dětí i zaměstnanců, řešení pojistných událostí, škod na majetku a zdraví, komunikaci s poškozenými a pojišťovnami, doručování dokumentů.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány subjekty:
 • Pojišťovny,
 • SATUM Czech – na základě rámcové smlouvy s MSK

Účel zpracování
Správní řízení spojená s předmětem činnosti organizace.

Kategorie subjektů údajů
 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, opatrovníci, pěstouni, zmocněnci, smluvní partneři, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • adresa
 • email
 • telefon
 • podpis

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu.

Doba zpracování
Doba zpracování trvá po dobu 10 let v souladu se spisovým a skartačním řádem.


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky