Příprava a uzavírání smluvních vztahů - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Příprava a uzavírání smluvních vztahů
         
Zpracování podkladů za účelem uzavírání smluvních vztahů s různými dodavateli.

Role z hlediska zpracovatele
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány externí subjekty – dodavatelů.

Účel zpracování
Příprava a uzavírání smluvních vztahů.

Kategorie subjektů údajů
  • klienti / zákazníci
  • ostatní: dodavatelé

Kategorie osobních údajů
  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo
  • podpis
  • bankovní číslo účtu
  • název firmy
  • telefonní číslo
  • e-mail

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem udělený souhlas.

Doba zpracování
Doba zpracování trvá po dobu trvání smlouvy v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace.
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky