Projektová činnost - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Projektová činnost
         
Řízení a realizace projektů, příprava žádosti, podkladů k uzavření smluv, komunikace s partnery, s poskytovatelem, pořizování podkladů pro vyúčtování a udržitelnost projektů, podklady pro materiály pro orgány kraje.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování
Evidence a zpracování údajů o projektech v oblasti školních činností.

Kategorie subjektů údajů
 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: dodavatelé, smluvní partneři, rodinní příslušníci, žadatelé, stěžovatelé

Kategorie osobních údajů:
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • adresa
 • číslo OP / CP
 • věk
 • podpis
 • číslo bankovního spojení

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena po dobu délky trvání projektu, jeho udržitelnosti, podle požadavku poskytovatele dotace v souladu se Spisovým a skartačním řádem.
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky