Provoz školní jídelny - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Provoz školní jídelny
         
Zpracování přihlášek, evidence strávníků, komunikace s účastníky, zákonnými zástupci, dodavateli, uzavírání a ukončování smluv, doručování dokumentů.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. Využíváme chráněný počítačový program společnosti VIS Plzeň

Účel zpracování
Evidence a zpracování údajů o stravování, nákupech zboží ve školní jídelně.

Kategorie subjektů údajů
 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, dodavatelé, smluvní partneři

Kategorie osobních údajů
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • adresa
 • podpis
 • číslo bankovního spojení
 • zdravotní omezení

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena po dobu poskytování služby v souladu se Spisovým a skartačním řádem. 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky