Školní akce a výlety - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                
 

Školní akce a výlety
         
Zpracování seznamu účastníků školní akce, zveřejňování výsledků a umísťování soutěžících, stanovení podmínek akce, poučení BOZ, kontakty na rodiče, komunikace, uzavírání pojištění, organizace soutěží a akcí.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byl identifikován externí subjekt – pořadatelé akce, zaměstnanci.  

Účel zpracování
Evidence a zpracování údajů v oblasti školních činností.

Kategorie subjektů údajů
 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, zmocněnci, pěstouni, opatrovníci, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • telefon
 • adresa
 • podpis
 • adresa školy
 • bankovní spojení
 • umístění v soutěži

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena po dobu konání akce + 5 let v souladu se Spisovým a skartačním řádem.
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky