Ochrana osobních údajů - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                

 
Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Mozartova 1092/2, 736 01, Havířov -Město, IČO: 60337389 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě, kterých zpracovává osobní údaje.
 
Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 
Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

 • správní řízení
 • školní matrika, vzdělávání a individuálně vzdělávací plány
 • školní akce a výlety
 • projektová činnost
 • pojistné události a úrazy
 • personální a mzdová agenda
 • inventarizace
 • provoz školní jídelny
 • příprava a uzavírání smluv

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajů
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 • požadovat vymazání osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s   příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a
 • podat stížnost dozorovému orgánu

 
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (platnost od 1.1.2021):

 
Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
Komunikační adresa: Sedmidonky 456/2, 101 00 Praha
Kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA
 
·         telefon: +420 910 120 377
·         e-mail: dpo@dpohotline.cz
·         ID datové schránky: tkyd8fz


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky