Informce ze školní jídlny - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 
Vnitřní řád školní jídelny                                                                 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, kterým se konkretizují zákonné normy v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením ES č. 178/2002, systém kritických bodů (HACCP), nařízením ES č. 852/2004, o hygieně potravin, bezpečnostních předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon.


Dodržování zásad ohledně stravování dětí ve školní jídelně           

Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte  vždy den dopředu do 13 hodin./telefonicky,osobně/. V případě, že se tak nestane, bude rodičům nadále účtován poplatek za stravu na další den. Rodiče mají právo v den, kdy jejich dítě do MŠ nenastoupilo a bylo přihlášeno na stravu, vzít si oběd dítěte do jídlonosiče / nejpozději do 12.00 hod./. Nástup dítěte do MŠ po jeho nepřítomnosti nahlásí rodiče rovněž den dopředu, aby bylo dítě přihlášeno na stravu. Pokud si rodiče celodenních dětí vyzvednou dítě po obědě, nemohou z hygienických důvodů dostat zabalenou odpolední svačinku,ale mají možnost si ji odebrat v době vydávání svačin od 14.15-14.45 hod. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné v předem stanoveném dni  v běžném měsíci v účtárně  prvním poschodí. Z  bezpečnostních důvodů je nutno zaplatit pouze v tomto vyhrazeném dni, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodič je povinen si včas zjistit termín k úhradě stravného a tento bezpodmínečně dodržet.!! Tyto zásady jsou rovněž uvedeny ve vnitřním řádu školy.
ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO od 1.3.2020                                        

Z důvodu narůstajících cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného z Kč 18,-- na Kč 20,-- s platností od 1.3.2020.

Přesnídávka   Kč   7,--
Oběd               Kč 20,--
Svačina           Kč   7,--

POLODENNÍ STRAVA Kč 27,--
CELODENNÍ STRAVA Kč 34,--
 

ZÁVAZNÉ TERMÍNY PLATEB školní rok 2019/2020                         

          Lorenzová Marie, vedoucí školní jídelny
 

 Seznam alergenů v jídelním lístku                                                 

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.  října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které  ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v  nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.
Z tohoto důvodu i naše mateřská škola začíná od 18.11.2014 uvádět  alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů naleznete na jídelníčku  na nástěnce školní jídelny ve vestibulu školy,ale i na našich webových  stránkách.
 Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a uvedeny  za pokrmem v jídelním lístku. Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.
Lorenzová Marie, vedoucí šk. jídelny a účetní


 Aktuální jídelní lístek                                                                     

Aktuální jídelní lístek je na naleznete pod položkou Co bude k snědku
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky