Informace o naší školce - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 

 Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace           
 

Jíž název naší školky vyjadřuje možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, "pod jedním deštníkem..."
 

 
Již několik let se v naší MŠ věnujeme dětem se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením a mentálním postižením, dětem s diagnózou autismus a dětem s kombinovanými vadami.
 
 
Zařízení, jehož součástí je i školní jídelna, sídlí v patrové budově s rozlehlou zahradou, vlastním parkovištěm, bezbariérovým vstupem a bezbariérovými úpravami v přízemí. Nachází se v klidném a příjemném prostředí centra města. V její blízkosti se nachází dětské hřiště a les, které jsou při vycházkách s dětmi využívány. Škola má tři třídy - dvě třídy převážně pro děti zrakově postižené  s kapacitou 10- 14 dětí na třídu a jednu třídu pro děti s postižením „Autismus“ s kapacitou 6 -8 dětí.
 


 Kdo jsme a co pro Vás děláme                                                

  • Jsme jediné zařízení svého       druhu v Havířově a okolí.
  •   
  • Vychováváme a vzděláváme dětí       se zrakovým postižením.
  •   
  • Vychováváme a vzděláváme dětí       s diagnózou autismu.
  •   
  • Integrujeme dětí s jinými       speciálními potřebami.
  •   
  • Spolupracujeme s lékaři,       psychology, logopedy, speciálními pedagogickými centry.
  •  

Dětem nabízíme                                                                         

   
     
  • Výchovu a vzdělávání dle       individuálních potřeb ve třídách se snížením počtem dětí a třemi       pedagogickými pracovníky.
  •   
  • Rozlehlou zahradu s množstvím       zeleně.
  •   
  • Stravování vlastní kuchyní.
  •   
  • Bezbariérový vstup a přízemní       místnosti.
  •   
  • Dostatek učebních a       kompenzačních pomůcek, hraček.
  •   
  • Pohybové a relaxační činnosti.
  •   
  • Estetické (výtvarné, hudební,       taneční) činnosti.
  •   
  • Profesionální, ale rodinný       přístup.
  •   
  • Respektování individuálních       potřeb.
  •  
 

 
         

 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky