Ochrana osobních údajů - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko > Ochrana osobních údajů
 
Ochrana osobních údajů                

 
Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Mozartova 1092/2, 736 01, Havířov -Město, IČO: 60337389 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě, kterých zpracovává osobní údaje.
 
Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 
Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

 • správní řízení
 • školní matrika, vzdělávání a individuálně vzdělávací plány
 • školní akce a výlety
 • projektová činnost
 • pojistné události a úrazy
 • personální a mzdová agenda
 • inventarizace
 • provoz školní jídelny
 • příprava a uzavírání smluv

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajů
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 • požadovat vymazání osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s   příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a
 • podat stížnost dozorovému orgánu


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ  a.s.
IČO: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky