Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Výroční zprávy a výhledy
 
Aktuality                                                                                  Zápis do MŠ PARAPLÍČKO
se  konal ve dnech 14.  a 15. 5. 2019
Děkujeme za Váš zájem                                  


P~L~A~V~Á~N~Í~~~~~~~~~~~
Od konce března začíná plavecký výcvik.
Děti vybavte:
plavkami, osuškou, plavecké brýle nejsou podmínkou, koupací čepice – děvčata s dlouhými vlasy, ostatní nemusí.
  • Celkem výuka 10 lekcí – Kurzovné budete hradit ve své třídě v průběhu kurzu. Škola následně uhradí fakturou.
  • V případě absence dítěte delší než 4 lekce je možno na základě lékařského potvrzení žádat vrácení peněz.
  • Na plavecký výcvik přispívají některé zdravotní pojišťovny (informujte se sami). Potvrzení o účasti dítěte Vám vystavíme po ukončení výcviku.

Návštěva v Denním stacionáři Santé
 
25.2.2019 jsme byli na návštěvě zařízení Santé v Havířově, jehož klienti a výchovné pracovnice nás pozvali na divadelní představení. Děti byly okouzleny výkonem herců, kulisami i atmosférou. Vše si mohly prohlédnout, osahav, vyzkoušet. Děkujeme z pozvání a těšíme se na další spolupráci…

Více fotografií na facebooku školy 
KArnEVaL
 
20.2.019 se uskutečnil v MŠ již tradiční Karnevalový den v MŠ ozvláštněný netradičními aktivitami, mezi kterými byly: hry s bublinkami a bublifukem, rybolov, tanečky ve dvojicích i ve skupině, a další. Nechybělo ani představování masek, sladké občerstvení, výroba vlastních masek – škrabošek, představení nově zakoupené pohybové hry.

Více fotografií na facebooku školy
SOLNÁ jeskyně
 
Od ledna 2019 opět navštěvují naše děti solnou jeskyni v Havířově. V průběhu pobytu v „solničce“ si děti hrají se solí, která jim v zimním období nahrazuje hru na pískovišti. Máme zde i prostor pro odpočinek v pohodlných lehátcích, na čtení pohádek, povídání o různých tématech. Návštěvy plánujeme každých 14 dní až do dubna než budeme moci plně využívat jarní počasí na školní zahradě.
 
Více fotografií na facebooku školy 
SNOEZZELEN
 
V průběhu celého školního roku si užívají naše děti téměř denně (podle individuálních potřeb) činnosti v multismyslovém centru, které jsme opět obohatili díky darům sponzorů o nové zajímavé světelné prvky a efekty. Pobyt v Snoezzelenu je pravidelně zařazován v kombinaci se saunováním a masážemi anebo zcela samostatně.
 

Více fotografií na facebooku školyHLÁSEK V PARAPLÍČKU
 
Vánoční náladu a milé pohlazení nám přinesly do naší školky děti se ZŠ Žákovská. Sbor HLÁSEK pod vedením paní učitelky Dany Kusinové, zazpívaly krásné vánoční písně. Děkujeme za zážitek a těšíme se zase příští rok na shledanou!
VÁNOČNÍ NADÍLKA V PARAPLÍČKU
Ve středu 12.12, přišel do naší školky „Ježíšek“. V podobě pana primátora města Havířov Josefa Bělici a dalších představitelů města, dětem donesl krásné vánoční dárky. Děkujeme za pěkný předvánoční den a dárečky.

Více v naší fotogalerii


ZÁVAZNÉ TERMÍNY PLATEB - školní rok 2018/2019                  

V ý š e   s t r a v n é h o   :
Polodenní dítě /přesnídávka,oběd/                   25,- Kč
Celodenní dítě /přesnídávka,oběd,svačina/       32,- Kč


Ortoptická zdravotní péče                                                        

Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu.


Změna názvu školy                                                                 

Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
 
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
 
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.

 


 
Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky